Search
  • Bereketi

הערת אזהרה


שכן שלי נקלע לצרה בעסקת מקרקעין לפני כמה שנים, אתמול בערב על כוס קפה השכן שלי שיתף אותי וסיפר לי סיטואציה שאתם לא רוצים להיקלע אליה.

השכן שלי מספר:

לפני כעשר שנים חיפשתי בית גדול יותר לעבור אלו, לאחר חיפוש ארוך מצאתי בדיוק מה שחיפשתי, לאחר שהחלטתי שאני מעוניין לקנות את הבית סיכמתי עם בעל הנכס על מקדמה, "דמי רצינות" בסך 40 אש"ח. חזרתי מרוצה הביתה וסיפרתי למשפחה שאנחנו עוברים דירה, מתחילים להתכונן ודואגים לכל הסידורים הנלווים.
לאחר כמה ימים ניסיתי להשיג את בעל הנכס בטלפון אך ללא הצלחה, כל נסיון שעולה על הדעת להשיגו כשל. החלטתי להגיע עצמאית לנכס ומצאתי בו משפחה שטוענת שרכשה את הנכס מבעליו החוקיים והוא כבר מתגוררים שם מספר ימים.
מסתבר שאותו בעל הבית מכר את הבית לאדם אחר אף על פי שקיבל מקדמה ונעלם ! כך נישארתי בלי בית חדש ובלי 40 אש"ח... מאז אני חושש לרכוש בית ובמקום אני פשוט חיי בשכירות. אתה חושב שהייתה לי אפשרות לעשות משהו בנושא?

ואני עניתי חד וחלק, כן !אם אתם רוצים להיות מוגנים בעת רכישת נכס, לאחר הסכם והעברת מקדמה הגישו הערת אזהרה. מה היא הערת אזהרה?

  • "הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה"

למשל, אם השכן היקר שלי היה ניגש לרשם המקרקעין ומציג הסכם בכתב על סך 40 אש"ח בעבור הנכס כמקדמה, הייתה נרשמת הערת אזהרה על המקרקעין ובכך בעל הנכס לא היה יכול למכור לאדם אחר.

  • לאחר ונרשמת הערת אזהרה, לא ניתן לרשום ברשם המקרקעין עסקה הסותרת את תוכן ההערה.

במקרה הזה הפסיד אדם 40 אש"ח רק בגלל שלא רשם את עסקתו, תדאגו לגשת לרשם ברגע שיש הסכם רכישה בין הצדדים ולרשום הערת אזהרה !


הגשת בקשה לרישום או ביטול הערת אזהרה


עד כאן חברים, מקווה שהייתי לעזר. אם גם אתם מעוניינים לרכוש בית ומודאגים מההליך, אתם מוזמנים לקבוע עוד היום לפגישת ייעוץ ללא עלות ונראה ללוות אתכם עד לגמר הגשמת החלום:


8 views0 comments

Recent Posts

See All