Search
  • Bereketi

שכירות משנהאתם בטח שואלים את עצמכם, "מה היא שכירות משנה ואיך היא יכולה להעויל לנו?" נתחיל בהגדרת המושג ונמשיך לאיך זה יכול להכניס כסף לכיסכם.


שכירות משנה היא שכירות שבה אדם ששוכר דירה (שוכר ראשי) רשאי להשכיר לצד ג' (שוכר משנה).
השוכר רשאי להשכיר את הדירה אותה הוא שוכר לשוכר משנה רק בתנאי שהמשכיר נתן את הסכמתו לכך מראש ובכתב.
למרות זאת, אם המשכיר המקורי מתנגד להשכרת הדירה מסיבות בלתי סבירות או מתנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי השוכר להשכיר את הדירה לשוכר משנה למרות התנגדות המשכיר.

בחסות- אתר כל זכות
את נושא שכירות המשנה צריך להסדיר ע"י - "חוזה שכירות משנה", שדי זהה לחוזה שכירות הרגיל שאתם מכירים אך ההבדל הוא ביכול להשכיר לצד ג' את הנכס. דברים שחשוב לשים עליהם לב בהסכם:

  • שאכן יש סעיף המאפשר לכם להשכיר לצד ג' ללא כל בעיה.

  • לסכם מחיר שישתלם לכם לעשות עבורו את כלל המאמצים.

  • נקודות יציאה שיהיו נוחות ורלוונטיות עבורכם.

  • לפנות לעורך דין המתמצא בתחום.

איך מרוויחים כסף מחוזה משנה?


רוב המשקיעים מחפשים נכסים מוזנחים או שמושכרים מתחת למחיר השוק וחותמים עם בעלי הדירה על חוזה משנה, לאחר מכן מטפחים את הנכס בשיפוץ קטן ומשכירים את הנכס במחיר השוק ואולי אפילו קצת יותר.


יש משקיעים אשר יקחו את הנושא לשלב הבא, חתימת חוזה משנה לטווח העולה על 10 שנים ולפי כך לקבל זכויות ואפשרויות ללא התערבות בעלי הנכס כלל. -אם אתם מעוניינים לבצע שינוים במבנה תוכלו לעשות זאת ללא ההסמכתו של בעל הנכס. -כל החובות עבור תיקון ליקויים או פגמים בדירה יועברו עליכם.

אומנם יש עליכם אחריות רבה יותר אך יש באפשרותיכם לעשות יותר, אסביר:

נניח ואתם משקיעים ויש לכם כבר מספר דירות בחזקתכם, היכולת לרכוש עוד נכס יגרום לכם לשלם הרבה מאוד כסף על מס הרכישה, בעזרת חוזה המשנה יש באפשרותכם "להחזיק" בעוד נכס ללא תשלום מס רכישה, הרי לא רכשתם את הנכס כלל. אז נכון בתום התקופה הנכס לא יהיה שלכם אבל זה יכול להיות משתלם מאוד עבורכם בתוך תקופת הזמן, לדוגמא: בעיר מסויימת, ברחוב מסויים דמי השכירות עבור בית פרטי שלושה חדרים עם גינה גדולה הינו 3,000 ש"ח, בדרך כלל בבתים פרטים יש אפשרויות הרחבה, אחוזי השבחה שאותם ניתן לממש. אז אנחנו נחפש דירה מהסוג הזה שנראת מוזנחת אולי אפילו נטושה, נמצא את בעלי הנכס ונסכם איתם מחיר נמוך מ 3,000 ש"ח שכבר מנקודת ההתחלה תהיו ברווח. לאחר שחתמתם על חוזה שכירות משנה לטווח העולה על 10 שנים הגיע הזמן להתחיל לעבוד.

ע"י הקמת קומה נוספת תוכלו לקבל שכירות כפולה על אותו הנכס, (200 אש"ח עד תום 10 שנים 3,000x12x10 הורדתי 160 אש"ח הקמת קומה) ע"י השבחת הנכס תוכלו להינות מההפרש בין מחיר השוק למחיר סגירת ההסכם למשך התקופה. (68 אש"ח- נניח שבהסכם סגרתם על 2,500 חודשי ולאחר ההשבחה הנכס שווה 3,400. לאחר הורדת 40 אש"ח השבחה) ע"י חלוקת הדירה והשכרתה למספר רב יותר של אנשים. (160 אש"ח ע"י חלוקת הדירה והשכרתה ל 2 דיריים שונים, לאחר הורדת 20 אש"ח עבור החלוקה)

כמובן שכל דרך שבה תחליטו ללכת תחויב תוכנית קפידה ומדוקדקת מראש, מה התקציב שלכם, לכמה זמן ההשקעה, באיזה השקעה אתם מעוניינים ללכת... אין לבצע עסקה בסדר גודל כזה ללא לקיחת כל הסיכונים בחשבון וללא יעוץ של עורך דין.

אז כפי שאתם יכולים לראות ישנן כמה דרכים נוספות להשקיע בנדל"ן ולא בהכרח דווקא ע"י רכישת נכס. עד כאן חברים, מקווה שהייתי לעזר. אם גם אתם חושבים על השקעה בנדל"ן, תחום הנדל"ן קורץ לכם עין, צרו קשר עוד היום וקבעו פגישת יעוץ ללא עלות:

5 views0 comments

Recent Posts

See All